Ljevaonica

::

Odljevci za proizvodnju čeličnih ingota

::

Kokile

  Đuro Đaković Trade d.o.o. –  Kokile Đuro Đaković Trade d.o.o. –  Kokile Ðuro Ðakovic Trade d.o.o. –  Kokile
  Đuro Đaković Trade d.o.o. –  Kokile Đuro Đaković Trade d.o.o. –  Kokile